Get Adobe Flash playerانسانها از قرنها پيش باديدن پرندگان و پرواز آنها ، رويا ي پرواز را در سر داشتند . كما اينكه صرفنطر از افسانه قاليچه حضرت سليمان و افسانه هاي ملل ديگر در مورد پرواز انسان به فضا ، تاريخ باستاني ما ايرانيان سرشار از اين انديشه ها و تخيلات ميباشد . ما داستان پرواز جمشيد و كيكاووس شاه  در شاهنامه فردوسي به تفصيل ميخوانيم .

هرچند صحت اين افسانه ها مورد نظر ما نيست ولي براي ما ، قابل توجه اين است كه نياكان ما از هزاران سال پيش در فكر و انديشه پرواز به فضا بوده اند،چنانچه زرتشت،پيامبر باستاني ايرانيان ،فروهر، انسان بالدار را به عنوان روح پاسبان آدمي ،سمبل دين خود قرار داد .

در تعقيب همين افكار ،انسانها تلاش كردند تا بتوانند در آسمان هاي بيكران به پرواز در آيند و به اين رويا و آرزوي بزرگ خود جامه عمل بپوشانند و براي بر آورده ساختن اين آرزو شروع به ساختن مدلهاي مختلفي از روي پرندگان نمودند.

از پيشگامان طراحي و ساخت وسايل پروازي ميتوان به لئوناردو داوينچي نقاش و طراح بزرگ ايتاليايي اشاره نمود .او هزاران طرح از وسايل پرنده تهيه كرد ولي هيچيك از آنها در عمل موفق به پرواز نشدند.

پس از او طراحان بسياري كار طراحي و آزمايش وسايل پرنده را ادامه دادند ولي تا مدتها هيچيك از آنها موفق به پرواز باوسايل ساخت خود نشدند .چنانچه در سال 1678 ميلادي يك نفر فرانسوي به نام بسينه دستگاه ساده پرواز را تهيه نمود كه از دوميله و بالكهاي چوبي تشكيل شده بود .بوسيله اين دستگاه ،پرواز از زمين به هوا مقدور نبود، بلكه پرش از نقاط مرتفع به نقاط كم ارتفاع امكان داشت و در واقع اين دستگاه عمل يك چتر را انجام و سرعت سقوط را تقليل ميداد.

در سال 1793ميلادي يكي از افراد نظامي فرانسه به نام ژاك آندره گارترين كه جوان فعال و پرشوري بود توسط قواي نظامي مجارستان اسير و در شهر بوداپست زنداني گرديد ولي حس ماجراجويي ،اورا به فكر نجات انداخت .تا آنكه  به منظور فرار از زندان ،بااستفاده از ملحفه رختخواب خود ،كه آن را به شكل چادر چتر تهيه كرده و از نخ ريسمان ،بندهايي تهيه كرد و در فرصت مناسب از بالاي برج قلعه زندان باكمك اين چتر به پايين پريد.ولي باآنكه  خود را به خارج از قلعه رسانده بود ،به علت شكستن يكي از پاهايش موفق به فرار نگرديد و مجددا دستگير و زنداني شد.

گارترين در سال 1797 ميلادي از اسارت آزاد شد و پس از ورود به فرانسه تجربيات خود را در مورد امكان استفاده از چتر نجات تعقيب كرد تا اينكه چتري تهيه نمود كه داراي دهانه فرار بود و محيط دهانه حمله  اش8 /7 متر و تعداد 36   رشته بند داشت .بااين چتر گارين اولين پرش خود را  بوسيله يك بالن از ارتفاع  400  متري بدون سانحه در پاريس اجرا كرد و   مورد توجه مردم قرار گرفت او پس از تمرينات زياد در فرانسه به انگلستان و روسيه مسافرت كرد و پرش از بالن را بااستفاده از چتر اختراعي خود در آن كشورها نيز به معرض نمايش گذاشت و مورد توجه قرار گرفت .

او اظهار كرد :شكي نيست كه اين چتر در آينده بعنوان يك وسيله جنگي بكار خواهد رفت ،بنابراين آن دولتی خوشبخت است  كه اول آنرا به كار برد .

تا سال 1903ميلادي اختراع و استفاده از چتر فقط به منظور پرش از ارتفاعات (مانند ساختمانها و بالنها )بود زيرا هنوزتاآن زمان هواپيما اختراع نشده بود.تااينكه در سال مزبور اولين هواپيما در ايالات متحده آمريكا توسط برادران رايت به پرواز در أمد.پابپاي پيشرفت صنعت هواپيما سازي ،تكميل ساختمان چتر پرش نيز توسعه پيدا كرد،به طوريكه در سال 1905 ميلادي يك نفر آمريكايي به نام توماس اسكات و بعدا هم شخص ديگري به نام چارلز برادويچ چتري اختراع كرد كه تقريبا شبيه چترهاي امروزي بود.

به موازات پيشرفت وسايل پروازي و در كنار استفاده هاي نظامي ،ترابري،فضايي و …از اين وسايل ،استفاده ها ي ورزشي و تفريحي  از برخي از وسايل پرنده نيز پيشرفتهاي زيادي نمود.

تا اينكه در سال 1905 كنفدراسيون ورزشهاي هوايي (FAI) جهت قانومندي اين ورزشها در سطح جهان تشكيل شد.

هم اكنون انجمن ورزشهاي هوايي به عنوان تنها نماينده (FAI ) در ايران مشغول فعاليت ميباشد.

مطالبي را كه د ر اين مجموعه ملاحظه ميفرماييد ،خود آموز پاراگلايدر نيست بلكه راهنمايي براي اين ورزشهاي متهورانه مي باشد .

به خاطر داشته باشيد كه تنها راه مطمئن براي فرا گرفتن اين ورزش ،آموزش زير نظر يك مربي حرفه اي دوره ديده ميباشد .

مجموعه حاضر حاوي طيف وسيعي از نكات ساده و ولي بسيار مهم است كه بسياري از آنها را خودمان هم تجربه كرده ايم و چگونگي آنها را حس كرده ايم و براي آنها دلائلي هم متصور شده ايم كه بعضي درست و بعضي نادرست است .اين مجموعه از آنجاييكه توسط يكي از خلبانان همين رشته طي مدت 10سال گرد آوري شده و حاوي نظرات تعداد زيادي از خلبانان معتبر در سطح دنياست ميتواند اين فرصت را به ما بدهد كه به يكي از سه منظور زير دست پيدا كنيم.

-براي دانسته هاي خودمان تاييدي معتبرتر از تجربه شخصي پيدا كنيم.

-تصورات اشتباه خودمان را از موقعيتهاي مختلف و روش اصلاح آنها را ترميم كنيم .

موقعیت هایی را که برایمان پیش نیامده است و اطلاعاتی هم درباره آن نداریم را از زبان خلبانان دیگر بشنویم و آن را در ذهن خود بپرورانیم تا آمادگی بیشتری برای آنها پیدا کنیم.

 اين مجموعه صرفا هديه اي براي علاقمندان به پرواز بوده و براي هيچكس يا سازماني فوائد مادي ندارد .در آينده نيز سعي خواهد شد مطالب تكميلي را از همان سايت اينترنتي و منابع ديگر ترجمه كرده و در دسترس علاقمندان قرار دهيم تا شاهد جامع پروازي آگاه تر و پروازهاي مطمئن تري باشيم،آنچنانكه شايسته خلبانان مستعد اين مرز و بوم اســــــت.