Get Adobe Flash player

درباره وسایل شما

اگر زماني كه بال را جمع ميكنيد هنوزرطوبت داخل آن باشد بال در داخل دم كرده و به سرعت عمل خوردگي را در جنس پارچه بال تشديد ميكند. اي يكي از بدترين كارهايي است كه ميتوانيد بابالتان بكنيد.

  بايد دانست كه يك پارگي كوچك روي بال ممكن است مهم به نظر نيايد ميتواند مقاومت پارچه بال را تا  3  برابر و در گوشه هاي محل پارگي تا 10برابر كاهش دهد.بهتر است از چسبهاي مخصوص پاراگلايدر براي آنها استفاده كنيد . اگر پارگي بزرگتر از mc 5 است ، بهتر است آنرا توسط متخصص تعمير كنيد. از چسبهاي متفرقه مانند نوار چسب برق و. استفاده نكنيد چرا كه مواد داخل چسبها ميتوانند در بال ايجاد خودگي كنند.

  انتخاب بال اول باتوجه به رده بندي بالها توسط  DHV و يا ديگر مراكز معتبر ، رده بال مود نظر خود را انتخاب كنيد ،سپس از بالهاي آن رده ، متعلق به كارخانه هاي مختلف كه مطابقت داشته باشند تهيه كنيد . سعي كنيد از توليد كننده هاي معتبر استفاده كنيد. در ليستتان آنهايي را كه توليد يكسال گذشته يا نيم سال گذشته اندرا انتخاب كنيد . ليست تاكنون شامل حداكثر 5 يا 6 بال ميشود.به قيمت ها چندان توجه نكنيد چون معمولا شابه هستند بالهايي را كه توسط مجلات (مثل  Vollibre و  Parapent ) باز بيني نشده  اندرا كناربگذاريد از بين بالهايي كه بازبيني شده اندبالي را كه بيشترين كار آيي را دارد انتخاب كنيد . خيلي به پرواز آزمايش اعتماد نكنيد چرا كه بال مسابقه اي د رهواي آرام ممكن است بسيار مطمئن تر به نظر برسد و همچنين يك توزدگي دليل بد بودن بال نميشود . (بجاي آن به آزمايشات  DHVو ديگر مراكز معتبر اطمينان كنيد.)بعضي رنگها مقاومت بيشتري در برابر اشعه UV خورشيد دارند . بهتر است ا زفروشندگان يا نمايند ه هاي معتبر خريد كنيد و به انتخاب خو د اطمينان داشته باشيد و از پرواز آن لذت ببريد اما سعي نكنيد به همه دنيا ثابت كنيد كه شما بهترين بال را خريده ايد .

 تعيين كننده رده بندي بال براي شما:

          پاتريك برو (قهرمان اسبق فرانسه) ميگويد :

        اگر شما سالانه كمتر از 50ساعت پرواز ميكنيد نبايد بالتان مطابق استاندارد Afnor از Standard  بالاتر باشد (معادل 2يا 2-1 DHV )  حتي اگر ده  سال است كه پرواز ميكنيد اين مطلب همچنان بايد رعايت شود.فيليپ لامي (دارنده مدرسه پرواز ميگويد: اگر شما كمتر از 200ساعت در سال پرواز كنيد نبايد بالتان داراي 3 DHV (يا Afnor Competion  ) حتي اگر قبلا هم يك بال مسابقه اي داشته ايد.

  تنظيم بند روي سينه (ضربدري) بازتر كردن آن منجر ميشود به احساس تكانهاي بيشتر از طرف بال به صندلي ( حركت Roll ) و جابجايي وزن راحتر و موثرتر بسته تر كردن آن منجر ميشود به حركت Roll كمتر درون صندلي (ظاهرا متعدلتر  و ريسك بيشتر براي پيش آمدن پيچيدگي در رايزرها بعد از تو زدگي يا چرخش) .

              بين خلبانان حرفه اي عقيده اي رايج است مبني بر اي كه هر بال فقط براي  300 ساعت مناسب است . بنابراين اگر ميخواهيد بالتان را براي مدت طولاني نگه داريد ، زماني كه از آن استفاده نميكنيد آنرا در برابر آفتاب محافظت كنيد . اگر نميخواهيد آنرا جمع كنيد ميتوانيد از يك پوشش ساده براي آن استفاده كنيد يا حداقل آنرا كلم كنيد و طوري قرار دهيد كه رويه بال در نواحي نزديك به لبه حمله مهمترين قسمت در كارايي بال) در زير قرار گيرد .

  اگر قسمتي ا زبال شما كثيف شده است بطوريكه باآب خالي تميز نمي شود آنرا رها كنيد . سعي نكنيد  از مواد شيميايي كه ممكن اس در دراز مدت از مقاومت جنس بال بكاهيداستفاده كنيد.خيس شدن آويزها باعث جمع شدگي در رويه آنها ميشود (نه مغزي آن ) و اين حالت ممكن است شما را دچار واماندگي سقوطي كند چون آويزهاي  Cو  Dكه كمتر فشار به آنها وارد ميشوند ممكن است بلا فاصله به طول اوليه خود بر نگردند .

  اگر آويزهاي شما دور اتصال رايزرها ميپيچد ؛ چند عدد واشر حلقوي كوچك (اورينگ) از ابزار فروشي تهيه كنيد و اتصال رايزر به آويزهاي را باز كنيد سپس واشر را به صورت حلقه درون قرار داده سپس آويزها را يك به يك از داخل واشر حلقه اتصال رد كرده واشر را پيچانده و مجددا از داخل حلقه اتصال رد كنيد اگر اين كار را درست انجام دهيد واشر پيچيد شده شل نخواهد بود .

  روي آويزها را نرويد مخصوصا روي زمين هاي سنگلاخ تارهاي داخل بندها ممكن است بريده شود در حاليكه پوشش روي آويزها آ نها را مخفي كرده است به همين دليل بهتر است آويزها را بچلانيد.

  يك كارابين اضافي به همراه داشته باشيد و زماني كه در آخر روز خواستيد ، بال را از صندلي جدا كنيد هر دو رايزر را به كارابين ببنديد . اين كار باعث ميشود كه رايزرها  از داخل يكديگر در نشده و به  هم نپيچند .اگر يك كيسه زباله بزرگ به همراه داشته باشيد جاي چنداني را نميگيرد اما كمك ميكند كه وقتي باران بال شما خيس نشود .

  صدمه آب شور :

           اگر داخل آب شور سقوط كرده ايد بايد همه وسايل خود را در آب شيرين بشوييد در غير اينصورت بسياري از وسايل ممكن است در اثر باقي ماندن كريستال نمك داخل آنها تا مدتها دچار خوردگي شوند چون كريستال نمك از فيبر كولار داخل آويزها سخت تر است د ر اثر سايش آنها خورده ميشوند. خوابانيدن آويزها داخل آب شيرين شايد بهترين روش براي زدودن كريستالها ي نمك باشد. دستگاههاي اكترونيكي  بايد هرچه زودتر خاموش شوند و سپس داخل آب شيرين قرار گيرند تا كاملا خشك شده و مجددا روشن شودن اگر معمولا بالاي آب پرواز ميكنيد دستگاههاي الكترونيكي خود را داخل كيسه ضد آب قرار دهيد.

  اگر شما در مكاني پرواز ميكنيد كه آفتاب شديد ي دارو و پوستتان را باروغن هاي محافظت كننده ميپوشانيد ، دقت كنيد كه بعضي از اين مواد جنس بال را دچار خوردگي ميكنند . قبل از دست زدن به بال دستهايتان را پاك كنيد.

  اگر صندگي شما داراي يك محافظ كمر (Back protector) از جنس كولار سخت است سعي كنيد آنرا بايك محافظ از جنس نرمتر عوض كنيد . صفحه هاي كولار براي محافظ كمر در سالهاي  1992 يا  1997 معمول بودند اما مطالعات پزشكي نشان ميدهد كه اين نوع محافظ ها باعث تمركز ضربع در پايين كمر به هنگام تصادم ميشوند.

  بسته لوازم اضطراري :

           چيزهايي كه بهتر است در بسته لوازم اضطراري داشته باشيد:

  يك بسته نخ دندان 100متري كه جاي چنداني نميگيرد و محكم هم هست ميتانيد به وسيه آن لوازم نجات را از كساني كه پايين روي زمين هستند بگيريد براي وقتي كه روي درخت افتاده ايد .

  يك راديو شارژ شده كه بايكي از فركانسهاي معمول تنظيم شده باشد.

  يك عدد سوت براي صدا كردن ديگران براي كمك (در شب در  مه و جنگل بسيار مفيد است).

  يك ابزار كوچك براي جداكردن رايزرها و آويزها اين وسيله به شما كمك ميكند كه بالتان را از روي درخت جدا كنيد.