Get Adobe Flash player

روشهای اوج گیری

 جريانات هواي گرم : Thermal

هنگاميكه آفتاب به زمين مي تابد بعضي از سطوح مثل آب و علف باسرعت كمتري نسبت به خاك ،سنگ وشن گرم ميشوند . اين اختلاف دما باعث ميشود تا هواي سرد به هواي گرم فشار آورده و آنرا به طرف بالا براند. به اين جريانات بالارونده Thermal    ميگويند .

  در   Thermal ها ميتوان باچرخشهاي 360درجه بوسيله   CG اوجگيري نمود.

 

 جريانات كنار كوه Ridge 

هنگاميكه باد باسطح شيب كوه برخورد ميكند ،تغيير زاويه داده به سمت بالا ي كوه حركت ميكند .

 قرار گرفتن در اين جريانات ، باعث اوجگيري ميشود.

 

 ابر Cloud

 Thermal ها تا جايي بالا ميروند كه مجدد ا سرد شوند . اگر در يك Thermal بخار آب وجود داشته باشد ، در بالاترين نقطه Thermal  ،بخار آب موجود در آن سرد شده ،بصورت ابر در مي آيد .

 در نتيجه قرار گرفتن در زير ابر نشاندهنده قرار گرفتن  در  Thermal  است .

 از طرف ديگر ابرها داراي بار الكتريكي مثبت يا منفي ميباشد.چتر نيز داراي يكي از اين بارها بوده و در صورت زياد بودن اين بازهاي الكتريكي و غير همنام بودن بار الكتريكي ابر و چتر ، باعث جذب و بالا كشيده شدن چتر ميشود.

 در صورت قوي بودن ابر ،براي فرار از زير ابر ميتوان به ترتيب از  Big Ears ،  Spral Dive ،  B-line Stall و در نهايت از Full Stall استفاده ميشود نمود.

طبقه بندي پاراگلايدرها :

 شركتهاي مختلفي در دنيا براي طبقه بندي نمودن چترها وجود دارند كه معتبر ترين آنها  DHV  آلمان و  Afnor فرانسه هستند.

               مهارت خلبان                        DHV                           AFNOR

                   مبتدي Basic                                                     1                                 Standard

                      متوسطه   Intermadiate                                            2                            Performance 

                   پيشرفته Advance                                                 3                          Competition

      چترها از نظر وزن خلبان نيز داراي  طبقه بندي هستند . چترها داراي يك Min و Max   وزن ميباشند مناسبترين چتر از نظر وزن خلبان ،چتري است كه خلبان در ميانه وزن آن قرار گيرد.